arbeidsrecht

Arbeidsrecht bevat regels die betrekking hebben op de verhouding tussen werkgever en werknemer. Ontslag, reintegratie en ontslagvergoeding zijn onderwerpen die door het arbeidsrecht worden geregeld.
Ontslag is wel één van de meest voorkomende en ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Het is dan ook zeer verstandig dat u zich in dat geval deskundig laat bijstaan door een advocaat/ adviseur met kennis op het gebied van het arbeidsrecht. mr. Dregmans biedt u zijn kennis en ervaring aan zowel bij advisering als conflictoplossing.

Wilt u een advies voor uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op.

ontslag

reintegratie

gouden handruk

arbeidsconflict

ontslagvergoeding