arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechts-gebied dat voortdurend in beweging is. Door de ver-slechterde economische situatie zijn de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers steeds meer onder druk komen te staan. Dit levert in de arbeidsverhoudingen ook steeds meer conflicten op. Mr. Dregmans staat u graag terzijde om u in deze conflicten bij te staan en deze conflicten zo voor u tot een oplossing te brengen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Advocatenkantoor Dregmans terecht.
lees meer over advocaat mr. A. Dregmans
vennootschapsrecht

verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is een belangrijk rechtsgebied omdat vrijwel iedereen daarmee te maken heeft. In de praktijk kunnen problemen en geschillen gemakkelijk ontstaan, meestal pas nadat er schade is ontstaan en de claim door de verzekeraar is afgewezen.Verschillen in polisuitleg of onvoldoende kennis van de verzekeringsmaterie aan de kant van de consument leiden dan tot confrontaties met verzekeraars.

lees meer over advocaat mr. A. Dregmans
aansprakelijkheidsrecht

letselschade

In het aansprakelijkheidsrecht wordt - kort gezegd - geregeld wat een onrechtmatige daad is, welke personen er aansprakelijk kunnen worden gesteld en welke schadevergoeding gevorderd kan worden.
lees meer over advocaat letselschade