Uw belang

Uw belang als client staat vanzelfsprekend voorop.
Een advocaat is ook de enige dienstverlener met de wettelijke taak u onafhankelijk terzijde te staan. Hij behartigt uw belang en laat zich daarbij alleen leiden door dat belang.
Onafhankelijkheid is een van de belangrijkste kernwaarde van een advocaat.

client centraal

onafhankelijk